top of page

หมอนนุ่นใหม่ หมอนสุขภาพนุ่นใหม่ แท้ 100%

หมอนนุ่นใหม่ และหมอนสุขภาพนุ่นใหม่ ผลิตจากนุ่นใหม่แท้ 100% เท่านั้น ไม่มีวัถุดิบอื่นๆเจอปน เส้นใยนุ่น ฟู สะอาด จากธรรมชาติ ขั้นตอนการผลิต ผลิตด้วยวิธีหัตถกรรมและวิธีประยุกต์ต่างๆ ทั้งที่เป็นกลุ่มพนักงานประจำและกลุ่มแม่บ้านชุมชน โดยพนักงานประจำควบคุมและตรวจหมอนนุ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับรูปแบบหมอนนุ่นให้รับน้ำหนักสรีระของศีรษะได้อย่างดี เน้นให้หมอนนุ่นแน่น รองรับการนอนกดทับไหล่ ไม่ให้ปวดคอ ปวดบ่า เนื่องจากการยุบตัวของหมอน ปรับหน้าตาหมอนนุ่นให้ได้มาตรฐานสากล

ติดต่อเราทันที

ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0

หมอนนุ่น "ร้านอยู่บนใจ" นุ่นใหม่ แท้ 100%

bottom of page