top of page

ที่นอนนุ่นใหม่ แท้ 100%

ที่นอนนุ่นใหม่ ร้านอยู่บนใจ ผลิตจากนุ่นใหม่แท้ 100% เท่านั้น  ไม่มีวัถุดิบอื่นๆเจอปน เส้นใยนุ่น ฟู สะอาด จากธรรมชาติ ขั้นตอนการผลิตเป็นกรรมวิธีด้วยฝีมือหัตถกรรม ทั้งกลุ่มที่เป็นพนักงานประจำและกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนได้มีอาชีพและรายได้เพิ่มเติม โดยมีพนักงานประจำที่มากประสบการณ์กว่า 10 ปี ตรวจสินค้านุ่นอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ที่นอนนุ่นที่ได้มาตรฐานร้านอยู่บนใจ เน้นเรื่องการนำนุ่นใหม่ล้วนๆ มายัดให้แน่นเท่านั้น

ติดต่อเราทันที

ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
bottom of page