top of page

หมอนข้างนุ่นใหม่ หมอนรับสรีระนุ่นใหม่ แท้ 100%

หมอนข้างนุ่นใหม่ และหมอนรับสรีระนุ่นใหม่ ผลิตจากนุ่นใหม่แท้ 100% เท่านั้น ไม่มีวัถุดิบอื่นๆเจอปน เส้นใยนุ่น ฟู สะอาด จากธรรมชาติ ขั้นตอนการผลิต ผลิตด้วยวิธีหัตถกรรมและวิธีประยุกต์ต่างๆ ทั้งที่เป็นกลุ่มพนักงานประจำและกลุ่มแม่บ้านชุมชน โดยพนักงานประจำควบคุมและตรวจหมอนนุ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับรูปแบบหมอนข้างนุ่นให้รับน้ำหนักสรีระของร่างกายได้อย่างดี เน้นให้หมอนข้างนุ่นแน่น เหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนกอดหมอนข้างแน่นๆ ไม่แบน และหมอนข้างที่เข้ากับสรีระร่างกายได้อย่างดี พร้อมปรับหน้าตาหมอนนุ่นให้ได้มาตรฐานสากล

ติดต่อเราทันที

ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
ติดต่อร้านอยู่บนใจ ที่นอนนุ่น หมอนนุ่น-0
bottom of page