top of page

แค่หมอนหนุนหัวแบนๆ 1 ใบ มันจะแย่สักแค่ไหนเชียว!?

โดยทั่วไป เราใช้เวลาประมาณ 1/3-1/4 ของวั นในการนอน (ประมาณ 6-8 ชั่วโมง) ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะ ดังนั้นในระหว่างคืนที่เรานอนหลับ ถ้าเรามีท่าทางในการนอนที่ไม่ดี ตื่นขึ้นมาแทนที่จะสดชื่น แจ่มใส ก็อาจรู้สึกเคล็ดคอ ปวดตึงบริเวณคอได้ หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของโลกหมุนและความดันตามมาด้วยค่ะ!!!

เอาหละ เราไปดูกันดีกว่าค่ะ ว่าหมอนที่เราหนุนนั้น ยังมีสภาพที่เหมาะสมอยู่หรือเปล่า???

จากรูปจะเห็นได้ว่า เส้นตรงที่อยู่ตรงกลางตัวเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังเรา หากหมอนหนุนหัวเราแบนเกินไป จะทำให้ระหว่างคืนที่นอน คอและกระดูกสันหลังไม่เป็นพื้นระนาบเดียวกัน จุดนี้คือสาเหตุของการปวดคอหรือคอเคล็ดได้ค่ะ

.

.

.

ไปดูท่าทางการนอนที่ถูกต้องกันดีกว่า !!!

ท่านอนหงาย ใช้หมอนหนุนบริเวณคอและศีรษะ โดยวางหมอนให้ชนบริเวณบ่าพอดี ไม่ควรวางหมอนต่ำลงมาถึงหลังส่วนบนนะคะ ให้แค่ชนกับบ่าพอดี และก่อนนอนทุกครั้งให้จับหมอนขึ้นมาตบ ๆ ให้หมอนพองฟูขึ้น ไม่บ่อยให้แฟ้บแบนเป็นหย่อม ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ใช้หนุนเป็นประจำ จะแฟ้บกว่าที่อื่นๆ การตบให้หมอนพองตัวขึ้นจะทำให้หมอนรองรับกระดูกคอได้ดีขึ้น

ท่านอนตะแคง คนส่วนใหญ่มักมีปัญหาปวดคอจากท่านอนตะแคงมากกว่านอนหงาย ถ้าหนุนหมอนไม่ถูกวิธีในท่านี้ จะทำให้เกิดอาการคอเคล็ด หรืออาการตกหมอนได้บ่อยค่ะ

การนอนตะแคงจำเป็นต้องใช้หมอนที่มีความหนาเท่ากับความกว้างของบ่าข้างหนึ่งของคุณ เพื่อที่จะได้รองรับคอและศีรษะของคุณได้โดยคอไม่เอียง คนส่วนใหญ่มักนอนในท่าก้มคอเล็กน้อย ดังนั้นการวางหมอนควรวางเฉียงมาทางด้านหน้าเล็กน้อย เพื่อให้หมอนรองบริเวณคางด้วย และดึงหมอนให้ชิดกับบ่าและไหปลาร้า เพื่อให้หมอนรองกระดูกคอทุกปล้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย รศ.ดร. ปนดา เตชทรัพย์อมร

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/130005

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page